Länka till WCF klubbar i Norden samt WCF

WCF-online

Kustkatten, KKN

Stjärnkatten Raskattförening, STJR

Sveriges Nya Raskattförening SNRF

Oslo Rasekattklubb, ORKK

Happy Cat Clubb, HCC